بهترین در روز شنبه

دسته‌بندی نشده | No comments


جارت پترسون ، بوفالو ، با هشت تاچ داون رکورد FBS را ثبت کرد و 409 یارد را زد تا به چهارمین بازیکن اصلی کالج تبدیل شود که در پیروزی 70-41 مقابل کنت ، یک بازی سریع 400 حیاط داشته است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>