بعید به نظر می رسد که کریس سیلور وود بخواهد جایگزین شغل IP بن استوکس-جاس باتلر در انگلیس شود

دسته‌بندی نشده | No comments


استوکس در راس قرارداد صعود کرد و باتلر اخیراً رتبه 5 راجستان راجستان را کسب کرد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>