بعد از 34 دقیقه ، Kendall Hinton از Broncos اولین مسابقه NFL را به پایان برد

دسته‌بندی نشده | No comments


کندال هینتون روز یکشنبه در وضعیتی غیرممکن قرار گرفت. او به دلیل مشکلات COVID-19 Denver Broncos از ابتدا به یک بازیکن اصلی در برابر New Orleans Saints رفت.

این سفر در سه ماهه سوم قبل از اتمام اولین اتمام جنگل Wake Forest QB / WR از آهسته به عدم انجام شد و حدود یک سوم جاده را طی کرد.

نوح فانت محکم رسید.

هینتون در حالی که بازی به کوارتر چهارم منتقل می شد و مقدسین به راحتی به جلو حرکت می کردند ، یک پایان و یک جفت رهگیری داشت.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>