بروزرسانی بعدازظهر شنبه …

دسته‌بندی نشده | No comments


شایعات در مورد ثبات کار تام هرمان ماه هاست که در حال چرخش است و پس از اینکه تگزاس روز جمعه یک بازی دیگر را از دست داد ، شایعات پیرامون اینکه آیا در پشت صحنه اوضاع در حال پختن است ، خیلی زیاد می شود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>