برای چه باید مراقب بود: USF در مقابل کالج فلوریدا

دسته‌بندی نشده | No comments


USF امروز فصل بسکتبال 22-2020 خود را آغاز می کند ، چهارمین بار با سرمربی برایان گریگوری ، زمانی که گاوها میزبان کالج فلوریدا در مرکز Juengling هستند. گریگوری در کارنامه خود تنها چهار برد از 300 کسب کرده است. Falcons ، یک برنامه NAIA ، فصل خود را آغاز کرده و پس از هشت بازی 5-3 می شود.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>