[ad_1]

USF امروز فصل بسکتبال 22-2020 خود را آغاز می کند ، چهارمین بار با سرمربی برایان گریگوری ، زمانی که گاوها میزبان کالج فلوریدا در مرکز Juengling هستند. گریگوری در کارنامه خود تنها چهار برد از 300 کسب کرده است. Falcons ، یک برنامه NAIA ، فصل خود را آغاز کرده و پس از هشت بازی 5-3 می شود.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir