با کندال هینتون ، QB اضطراری Broncos ، که چیزی تقریباً شبیه QB است ، ملاقات کنید

دسته‌بندی نشده | No comments


خام برش کار در محل کار یک فرد عادی. یک تیم با یک گیرنده گسترده تمرین کنید. و حالا ، شاید ، پس از کمتر از 24 ساعت اطلاع از این موضوع ، خط حمله NFL در حال راه اندازی است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>