[ad_1]

کالج بوستون در بیشتر بازی چهارشنبه شب در 2K Empire Classic شماره 3 ویلانووا را روی طناب داشت. اما عقاب ها نتوانستند Wildcats را کامل کنند. در اینجا برخی از اعداد اصلی از دست دادن 76-67 آورده شده است.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir

ایندکسر