با شماره: قبل از میلاد ، ویلانووا

دسته‌بندی نشده | No comments


کالج بوستون در بیشتر بازی چهارشنبه شب در 2K Empire Classic شماره 3 ویلانووا را روی طناب داشت. اما عقاب ها نتوانستند Wildcats را کامل کنند. در اینجا برخی از اعداد اصلی از دست دادن 76-67 آورده شده است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>