[ad_1]

امروز ، روز شکرگذاری Captain & DE Amadeo West USA تنها 24 ساعت با ما فاصله دارد ، اما برای تشکر از شما خیلی زود نیست ، بنابراین ما این کار را با Athletics Army West Point Athletics انجام می دهیم ، با تشکر از بزرگسالان فوتبال شوالیه های ارتش (اعضای اصلی)

[ad_2]

منبع: pen-news.ir