با تشکر از کلاس فوتبال ارتش برای سالمندان 2020

دسته‌بندی نشده | No comments


امروز ، روز شکرگذاری Captain & DE Amadeo West USA تنها 24 ساعت با ما فاصله دارد ، اما برای تشکر از شما خیلی زود نیست ، بنابراین ما این کار را با Athletics Army West Point Athletics انجام می دهیم ، با تشکر از بزرگسالان فوتبال شوالیه های ارتش (اعضای اصلی)


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>