بازیگران پشتیبانی جدید USC پیروزی بزرگ و راحتی را بر مونتانا فراهم می کنند

دسته‌بندی نشده | No comments


ترفندهای کلیدی و نظرات مربی اندی آنفیلد و بازیکنان پس از پیروزی 76-62 USC برابر مونتانا.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>