بازنشستگان از بی نظمی کلمسون در سال 2016 می گویند

دسته‌بندی نشده | No comments


پیت در بازی مقابل شماره 2 کلمسون در تاریخ 12 نوامبر 2016 رکورد 5-4 ثبت کرد. تیم Tigers توسط دشاون واتسون و یک دفاع که بهترین بازی ACC در این فصل بود ، هدایت شد. ناتان پترمن برای پنج تاچ داون پرتاب کرد ، جیمز کانر برای 132 یارد عجله کرد و با پا زدن کریس بلویت در 48 ثانیه در زمین گل زد و شش ثانیه مانده بود تا یکی از خاطره انگیزترین پیروزی های تاریخ برنامه را بدست آورد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>