این گاوچرانها برچسب می پوشند و لحظه ای سکوت مربی قدرت را به نام مارکوس پاول حفظ می کنند

دسته‌بندی نشده | No comments


کابوی ها قبل از بازی روز پنجشنبه از مارکوس پاول مربی قدرت تجلیل کردند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>