او متعهد به تشکر از جی جی مک کارتی است: “او همه چیزهایی است که شما در QB به دنبال آن هستید.”

دسته‌بندی نشده | No comments


اگر از تعهدات UM برای سال 2021 بخواهید ، یک نفر وجود دارد که همه آنها را می توانند گرد هم آورند و از یک هم تیمی آینده سپاسگزار باشند – حدس می زنید ، JJ McCarthy ، مهاجم Rivals100. مک کارتی که به عنوان سی امین چشم انداز کل کشور در این دوره شناخته می شود ، چهره کلاس استخدام 2021 در میشیگان است ، زیرا او در ماه مه گذشته با ولورینز نامزدی کرد. مک کارتی از ذرت و آبی خونریزی می کند و احترام را از همه اطرافش می گوید.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>