اورگان با اعداد در برابر اورگان

دسته‌بندی نشده | No comments


در حالی که ایالت اورگان از سال 2016 با پیروزی 41-38 اولین پیروزی خود را مقابل اردک های اورگن بدست آورد ، ما در #s فرو می رویم


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>