[ad_1]

این کتاب برای 285 یارد و سه برخورد نهایی علیه سیراکوز ، که همگی برای مک کینلی ساخته شده اند ، ایجاد شد و این اعتماد به نفس آنها را پیدا کرد.

[ad_2]

منبع: pen-news.ir