اسپارگارو از ترک KTM بدون برد پشیمان نیست

دسته‌بندی نشده | No comments


پل اسپارگارو اذعان می کند که “پشیمان نیست” که کار خود را در MotoGP با KTM بدون پیروزی مسابقه ای به پایان رسانده و از دستاوردهای خود در چهار سال گذشته “فوق العاده خوشحال” است.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>