[ad_1]

استیلرز دومین گزارش آسیب دیدگی خود را در این هفته در روز سه شنبه منتشر کرد و این خبر خوبی برای JuJu Smith-Schuster گسترده بود. اسمیت شوستر در گزارش آسیب دیدگی پیش بینی شده روز دوشنبه به دلیل آسیب دیدگی پا که هنگام پا زدن روی پرچم پنالتی هنگام پیروزی روز یکشنبه برابر جاگوارها متحمل شد ، شرکت نکرد. او بود [more]

[ad_2]

منبع: pen-news.ir