آیا تام بردی بیمارترین بازنده تمام دوران است؟

دسته‌بندی نشده | No comments


به نظر می رسد تام بردی ، بازیکن خط حمله تامپا بای پس از شکست در دوشنبه شب ، رامز QB جارد گاف را بگیرد. این اولین بار نیست که GOAT چنین رفتاری می کند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>