آزمایش لری فیتزجرالد برای COVID-19 مثبت بود

دسته‌بندی نشده | No comments


رژه نتایج مثبت آزمایشات COVID-19 حساسیت بیشتر طرفداران فوتبال را از بین می برد. هر از چند گاهی بازیکن بزرگی آن را بدست می آورد. آخرین آنها لاری فیتزجرالد جانشین کاردینالز است. برای NFL Media ، او آزمایش مثبتی دارد و بازی روز یکشنبه در نیوانگلند را از دست خواهد داد. حال س Theال این است که آیا بازیکنان دیگری نیز در این امر دخیل بوده اند [more]


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>