آرکانزاس در ابتدای فصل روی MVSU تابلوی امتیازات را روشن می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


آرکانزاس در ابتدای فصل چهارشنبه شب آن را بر روی دره می سی سی پی ریخت.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>