آرزو ملی 2022 ATH با غلبه بر Duke ، به محیط GT پاسخ می دهد

دسته‌بندی نشده | No comments


Rivals.com همانطور که بسیاری از طرفداران Georgia Tech می دانند ، 2022 در نیسویل ، فلوریدا ATH Azareyeh Thomas برادر S خوانیه توماس فعلی است. به همین دلیل ، با وجود طولانی شدن دوره NCAA مرده و عدم امکان بازدید از هر جای دیگر ، آذریه توانست شخصاً شاهد بیشتر دو فصل اخیر در آپارتمان ها باشد.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>