آخرین گلزنی برای گوردون هیوارد ، راسل وستبروک ، فرد ون ولایت و سایر اهداف احتمالی نیکس

دسته‌بندی نشده | No comments


ایان بیگلی SNY NBA Insider در حال ارائه به روزرسانی در مورد میزان علاقه نیکس به نماینده آزاد جدید گوردون هیوارد ، تجارت با راسل وستبروک و احتمالاً امضای فرد ون ولایت است. ایان برخی از اهداف احتمالی دیگر را برای بازیکنان آزاد پیشنهاد می دهد ، از جمله دیدار مجدد با کارملو آنتونی ، جایی که به نظر می رسد هر دو طرف علاقه مند هستند.


منبع: pen-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>